ملک الشعرا بهار
ARS NETWORK (M) SDN. BHD.
2.1 Varies with device
محمدتقی بهار، ملقب به ملک‌الشعرا، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاست‌مدار معاصر ایرانی بود.
محمدتقی بهار در ۱۶ آبان ۱۲۶۵ برابر با ۱۳۰۵ قمری در مشهد زاده شد. پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی در زمان ناصرالدین شاه بود؛ مقامی که پس از درگذشت پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار رسید.

- این مجموعه آثارهایی از ملک الشعراء بهار است که شامل لیست زیر می باشد
• غزلیات
• قصاید
• قطعات
• مثنویات
• مسمطات
• ترکیبات
• ترجیعات
• مستزادها
• چهارپاره ها
• رباعیات
• منظومه ها
• اشعار محلی
• تصنیفها
- امکان جستجو در کل مجموعه
- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید
- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف

Mohammad Taghi Bahar, known as Malekosho'ara, poet, scholar, writer, journalist and politician was contemporary.
16 Persian date Aban 1265 MT spring of 1305 Lunar was born in Mashhad. His father, Mirza Mohammad Kazem patience, the poet-laureate of Astan Quds Razavi in ​​the Shah was the position after the death of his father, to command Din Shah, on spring.

- This collection of laureate spring Sarhayy the following list
• Sessions
• odes
• Products
• Mathnavi
• Msmtat
• Connections
• Trjyat
• Mstzadha
• In four of
• Rubaiyat
• System and
• Local Lyrics
• Classification
- Ability to Search the entire collection
- Their favorite poems can be found in Section "Lyrics like" record
- Ability to copy the poems for use in various applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less