بیدل
ARS NETWORK (M) SDN. BHD.
2.1 Varies with device
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ارلاس، متخلص به بیدل، شاعر پارسی‌سرای سبک هندی است.
بیدل فرزند میرزا عبدالخالق در سال ۱۰۵۴‍ه. ق. به دنیا آمد. او شاعر پارسی‌گوی است که از ترکان جغتائی ارلاس بدخشان بود؛ وی در پتنه در ایالت بهار هندوستان متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه جهان‌آباد دهلی به عزت و آزادی زندگی کرد و با اندیشه‌های ژرف آثار منظوم و منثور خود را ایجاد نمود.
بیدل به‌روز پنج‌شنبه چهارم صفر سال ۱۱۳۳ ه‍. ق. در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانه‌اش، در جایی‌که خودش تعیین کرده بود، دفن گردید.

- این مجموعه آثارهایی از بیدل دهلوی می باشد
- امکان جستجو در کل مجموعه
- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید
- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف

Abvalmany Mirza Abdul Qadir bin Abdul Khaliq Arlas, known as Biddle, Hindi poet is Parsysray style.
Biddle son of Mirza Abdul Khaliq in 1054H. BC. He was born. He is the Persian poet of the Turkish Chagatai Arlas Badakhshan, he was born in Patna in the Indian state of spring training, and most of his life in dignity and freedom to live in King Jhanabad Delhi and profound ideas to create your own works of poetry and prose Closed.
B. Biddle fourth Thursday of zero in 1133. BC. On the floor of his life and died in Delhi, where he had set, was buried.

- This collection of Biddle Dehlavī is Sarhayy
- Ability to Search the entire collection
- Their favorite poems can be found in Section "Lyrics like" record
- Ability to copy the poems for use in various applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less