فرخی سیستانی
ARS NETWORK (M) SDN. BHD.
2.1 Varies with device
ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فرخی سیستانی از غلامان امیرخلف بانو آخرین امیر صفاری بود. علی بن جولوغ، از سر ناچاری شعری در قالب قصیده سرود و آن را «با کاروان حله» نام نهاد؛ و شعر را به عمید اسعد چغانی وزیر امیر صفاری تقدیم کرد. معروف است که روز بعد علی بن جولوغ قصیده‌ای به نام «داغگاه» ساخت و آن را برای امیر صفاری خواند.

- این مجموعه آثارهایی از فرخی سیستانی است که شامل لیست زیر می باشد
• قصاید
• قطعات
• ترجیعات
• رباعیات
- امکان جستجو در کل مجموعه
- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید
- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف

Hasan Ali bin Jvlvgh famous Sistani Sistani farokhi servants Amyrkhlf she was last Saffar. Ali Ben Jvlvgh, out of desperation poetic ode in song and called it "a convoy of Hilla," the name of the institution; and poetry Amid Chaghani Minister Saffar offered Assad. It is known that the day after Ali Ben Jvlvgh ode called "Daghgah" and it calls for Saffar.

- The collection, which includes the following list is Sarhayy of Sistani farokhi
• odes
• Products
• Trjyat
• Rubaiyat
- Ability to Search the entire collection
- Their favorite poems can be found in Section "Lyrics like" record
- Ability to copy the poems for use in various applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less