منشی
ARS NETWORK (M) SDN. BHD.
2.1 Varies with device
ابوالمعالی نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی (بعد از ۵۵۵ (قمری) - پیش از ۵۸۳ (قمری) ) نصرالله ملقب به ابوالمعالی یکی از نویسندگان و منشیان دربار غزنوی در سدهٔ ۶ هجری بوده‌است. اصل وی به روایت هفت اقلیم از شیراز و به روایت دیگر از غزنین است.

- این مجموعه آثارهایی از نصرالله منشی است که شامل لیست زیر می باشد
• کلیله و دمنه
- امکان جستجو در کل مجموعه
- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید
- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف

Nasrullah ibn Muhammad ibn Abdul Abvalmaly clerk (after 555 (lunar) - Before 583 (lunar)) Nasrallah called Abvalmaly one of the authors of Ghazni in the 6th century AD, was the court secretary. He narrated the story of the Seven Cities of Shiraz and the other is from Ghazni.

- This collection of Nasrallah, secretary Sarhayy the following list
• Panchatantra
- Ability to Search the entire collection
- Their favorite poems can be found in Section "Lyrics like" record
- Ability to copy the poems for use in various applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less