Aborta İslamın baxışı
Abu Turab bin Hasan
1.0 1.2mb
Bu əsrimizdə müsəlmanlar kafirləri və müşrikləri təqlid edərək böyük cinayətlər və çirkin əməllərə bulaşırlar. Allahın haram buyurduğu canı zəif düşüncə və yersiz səbəblərdən haqsız yerə öldürürlər, halbuki Allahu Təalə deyir: “Allahın haram buyurduğu canı haqsız yerə öldürməyin!”[1]

Çox təəssüf ki, insan övladı öz cinayətləri üçün hər zaman bir bəhanə axtarmağa çalışıblar və bu cinayəti də gözlərdə xəfiflətmək üçün qadın hüquqları, sağlamlıq, ailə planlaşdırılması, uşaq tərbiyəsi, rahat ailə həyatı kimi yersiz səbəblər irəli sürürlər. Mövzunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq abort haqqında qısa olaraq məlumat verməyi istədik. Abortun hökmü barəsində müxtəlif məzhəb alimləri söz açıblar və məsələni ətraflı şəkildə, fərqli surətlərdə müzakirə ediblər.

In this century, the Muslims to imitate the infidels and the polytheists and the ugly deeds bulasırlar great crimes. The soul which Allah has forbidden for reasons of poor thinking and wrongfully killing of place, whereas Allah the Exalted says: "unjustly kill the soul which Allah has forbidden!" [1]

Unfortunately, human beings have tried to look for an excuse all the time for their crimes and for this crime xəfiflətmək the eyes of women's rights, health, family planning, child-rearing, inappropriate reasons put forward as a comfortable family life. Given the importance of the issue, we wanted to provide information on abortion as soon as possible. Scientists spoke about the ruling on abortion, and the issue in detail about the various sects, discussed at different speeds.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less