İTTİBA Risaləsi
Abu Turab bin Hasan
1.0 Varies with device
İTTİBA (Tabe olma) Risaləsi
Abdullah Səid Əl-Müdərris

İTTİBA: "İtaət etmə, tabe olma, riayət və arxasından getmə" kimi mənaları bildirir. Bunu öyrəndikdən sonra, bil ki!

Qeydsiz və şərtsiz iman edərək itaət etməyin gərəkən: - Qurana və -səhih- Sünnədir. Yenə qeyd və şərtsiz təqib edərək tabe olmanın fərz olduğu tək məqam, Quran və Sünnənin həqiqətləridir. Çünki Quran və Sünnə əqidənin əsli, fiqhin əsasıdır. Hökm, Quran və Sünnədə axtarılır. Fətva, Quran və Sünnəyə görə verilir. Yaşantı Quran və Sünnəyə görə müəyyən edilir. Qısacası həyat ilə ölüm arasında nə varsa hamısı üçün söz sahibi- Quran və Sünnədir.
Allahu Təala, belə buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ "(Ənfal: 8/20)

İmam İbn Kəsir rahiməhullah bu ayənin təfsirində belə demişdir: "Allahu Təala, mömin qullarına Özünə və Rəsuluna itaət etmələrini əmr edir. Özünə müxalifət etməmələrini, inkar və inad edənlərə bənzəməmələrini əmr edir. Buna görə ayədə: 'Ondan üz döndərməyin "demişdir. Yəni bu itaətini, əmrini yerinə gətirməyi və qadağalarını tərk etməyi tərk etməyin deməkdir. "[İbn Kəsir, Təfsirul-Quranil-Azim: 4/29.]

Ittiba (to follow) Treatise
Abdullah Saeed Al-Müderris

Ittiba: "Do not obey, follow, follow, and do not go back as" mean. After learning this, know that!

Do not believe it necessary to unconditionally obey - səhih the Qur'an and Sunnah. Again, it is obligatory to record and without being subject to a single point by following the Quran and Sunnah realities. The original belief in the Quran and Sunnah, fiqhin basis. The judgment of the Qur'an and Sunnah sought. Fatwa, according to the Quran and Sunnah. According to the experience of the Holy Quran and Sunnah is set. In short, whatever is between life and death question for all sahibi Quran and Sunnah.
Almighty Allah says: "O ye who believe! Obey Allah and His Messenger, and do not turn away from him when you are hearing.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون "(Al-Anfal: 8/20)

Imam Ibn Kathir, this verse may Allaah preserve him, said: "Allah, His Messenger and to the believers are commanded his servants. He not opposition, denial and those who persist bənzəməmələrini orders. Therefore, the verse: 'do not turn away from him," he said. That is humility, to comply with the order to leave, do not leave and prohibitions means. "[Ibn Kathir, Təfsirul-Quranal-Azim: 4/29.]

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less