Allah səbr edənlərlədir!
Abu Turab bin Hasan
1.0 Varies with device
İbn Teymiyyə (rahiməhullah) səbrin üç növ olduğunu söyləmişdir: “Allaha itaətdə olan səbr, Qadağanı tərk etməkdə edilən səbr, İnsanın başına gələn müsibətlərə görə səbr etməsi.”
İbn Teymiyyə sözünə davam edərək buyurur:
- Müsibət həm xəstəlik və s. kimi məxluqatın iradəsi olmadan gələn səmavi müsibət, həm də insanların bir kəsə qarşı etdikləri səbəbdən ola bilər. İkinci növ müsibət, yəni, kiminsə digər bir kəsin özünə, mal-dövlətinə və namusuna toxunmaqla olur ki, buna səbr etmək çox çətindir. Buna ancaq peyğəmbərlər və siddiqlər səbr edə bilir. Necə ki, Allah Rəsulu (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur:
- Allah Musaya rəhm etsin, ona daha çox əziyyətlər verilsə də, səbr edərdi. (Buxari, Səhih, Kitəb əl-Ənbiyə, 3405; Muslim, Səhih, 3/109)

Ibn Teymiyyə (rahiməhullah) səbr is three Nover söyləmişd "which is səb itaətdə God, Qadag NEW tərk etməkdə edilən səb is, gələn müsibətlərə görə səb is etməs per human."
Ibn Teymiyyə sözünə I edərək case tells us:
- Müsibət həm xəstəlik və s. Some məxluqat the gələn səmav without iradəs müsibət, həm də is bilə people make a kəsə qarş the etdiklər of səbəbdən. Second Novi müsibət, yən of kiminsə digə a kə you özünə goods-dövlətinə Cartoons honor to toxunmaql to be that it is etmək Cox çət səb Download. In ancaq peyğəmbərlə the Cartoons on the edə siddiqlə knows səb. Necə that Rəsul of God (sallallahu alayhi Cartoons səlləm) tells us:
- You've rəhm God to Moses, than it is verilsə də əziyyətlə Cox, səb it was edə. (Buxar of Səhih, Kitəb əl-Ənbiyə, 3405; Muslim, Səhih, 3/109)

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less