שמירת עיניים
Jewish apps
1.0 Varies with device
ספר זה נועד לתת עצות שימושיות ומעשיות לכל מי שרוצה להגן על עיניו ממראות אסורים.

לצערנו הרב בימינו כמעט ואי אפשר מבלי להכשל בפגימת עיניים כל יציאה או הבטה לרחוב ואפילו לרגע אחד גורמת לחטאים רבים, ורבים הרוצים לשמור על העיניים פשוט לא מצליחים, מנסים ושוב פעם נכשלים.

וככל שאדם רוצה להשמר ומשתדל להזהר יותר כך המעידות כואבות יותר, ולצערינו ההתמודדות הופכת קשה יותר מיום ליום.

מובאים כאן פתרונות הלכתיים ומעשיים על מנת שנלמד כיצד לנהוג במקרה שיש נסיון של שמירת עינים

נכתב בשפה פשוטה יעילה וקצרה, באופן שיתאים לנשיאה ביד ליוצאים לרחובה של עיר.

חשוב להוריד, להפיץ ולזכות את הרבים באפליקציה זו.

This book is designed to give practical and useful advice for anyone who wants to protect his sights prohibited.

Unfortunately, our time is almost impossible without fail premature babies each port or eyes glance street and even for a moment causing many sins, and many who want to keep your eyes just do not succeed, try and fail again.

And the more a person wants to be watched and try to be more careful, indicating more painful, and unfortunately dealing becomes more difficult by the day.

Here are practical halachic solutions to learning how to act in case there is an attempt of keeping the eyes

Written in simple language and short effective, to match the handheld take to the streets of the city.

It is important to download, distribute and gain the many features of this application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less