Raadgedicht
Books2download
1.15.0.0 Varies with device
¬Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent het woord. Misschien kun jij het raden? Deelname is gratis.

WANNEER?
* Primair onderwijs, brugklas voorgezet onderwijs, VMBO *
Start 2 september 2016.
Elke maandag staat een nieuw gedicht online.
Elke vrijdag verschijnt de oplossing.
Einde 11 november 2016

Bekijk de website www.raadgedicht.nl voor de namen van de dichters.

HOE WERKT HET?
• Lees het raadgedicht en denk na over het ontbrekende woord. Stel dat jij de dichter bent, welk woord zou je dan op de afgedekte plek zetten?
• Bekijk de informatie over de dichter.
• Stuur jouw oplossing in via het formulier onder het gedicht.
• Bekijk de erelijst om te zien of jouw naam erbij staat.

COLOFON
Raadgedicht is een samenwerking van Het Poëziepaleis en Rian Visser en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, het Kinderboekenmuseum, het Nederlands Letterenfonds en de Poëzieweek.

Concept Raadgedicht © 2015 Rian Visser.

COPYRIGHT
Op alle gedichten is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan om deze gedichten te vermenigvuldigen of ergens anders te publiceren.

¬Een council poem is a poem in which one word is missing. This word is covered and only the poet knows the word. Maybe you can recommend? Participation is free.

WHEN?
* Primary education, junior high to put education, VMBO *
Start September 2, 2016.
Every Monday is a new poem online.
Every Friday will show the solution.
End of November 11, 2016

Check out the website www.raadgedicht.nl for the names of the poets.

HOW DOES IT WORK?
• Read the counsel poem and think about the missing word. Suppose you're the poet, what word would you put on the hedged spot?
• Check the information about the poet.
• Send your solution using the form below the poem.
• Check the honors list to see if your name is there.

CREDITS
Council Poem is a collaboration of The Poetry Palace and Rian Visser and is sponsored by the Reading Foundation, the Children's Museum, the Dutch Foundation for Literature and Poetry Week.
 
Draft Council Poem © 2015 by Rian Visser.

COPYRIGHT
All poetry is copyrighted. It is not allowed to multiply these poems or published elsewhere.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less