История славянобългарска
Books Forge
1.2.1 6.6mb
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

"История славянобългарска" е първото произведение на българската историография, написано от Паисий Хилендарски в Хилендарския манастир и Зографския манастир в периода 1760–1762 г. Нейният пръв препис е дело на Софроний Врачански (1765).

Books Forge allows readers to download free applications free literature from series "Bulgarian classic". The aim is to facilitate students' access to literature and the ability to read works on any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additional reader. Each piece is a separate application. You evaluate what they leave on your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of your favorite Bulgarian works.

Books Forge stores to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and strength of podtsvetkata, font and size, and you can switch from one chapter to another choice of content.

"Slav" is the first work of Bulgarian historiography written by of Plovdiv in Hilandar Monastery and Icon monastery in the period 1760-1762, her first copy was made by Sophronius of Vratsa (1765).

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less