Да бъде ден
Books Forge
1.2.1 6.5mb
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

Заглавието както и самото стихотворение “Да бъде ден!” ни въвежда в новооткрития от Смирненски основен мотив за разрушаването на стария и сътворяването на новия свят, което е и основната теза за оформилия се вече, но не достатъчно защитен литературно-исторически сюжет “мечти и утопии за по-справедливо устройство на света”.

Books Forge allows readers to download free applications free literature from series "Bulgarian classic". The aim is to facilitate students' access to literature and the ability to read works on any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additional reader. Each piece is a separate application. You evaluate what they leave on your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of your favorite Bulgarian works.

Books Forge stores to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and strength of podtsvetkata, font and size, and you can switch from one chapter to another choice of content.

The title and the poem itself "is the day!" Introduces us to the newly opened by Smirnensky main motive for the destruction of the old and the creation of a new world, which is the main thesis of already formed, but not sufficiently protected literary and historical storyline 'dreams and Utopias fairer structure of the world. "

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less