ברכת המזון - כל הנוסחים
Amami Apps
1.2.2 Varies with device
"ברכת המזון " מנוקד ומעוצבת בכתב קריא וברור, ידוע שחז"ל אמרו שכל הקורא ברכת המזון בכוונה הקדוש ברוך הוא שולח לו את פרנסתו ברווח ובשפע רב, לכן ישתדל תמיד לאמר אותה במתינות ובכוונה!
ומה בתוך האפליקציה?

• ברכת המזון - עדות המזרח.
• ברכה מעיין שלוש - עדות המזרח.
• ברכת המזון – נוסח ספרד.
• ברכה מעיין שלוש - נוסח ספרד.

*מתאם לכל סוגי המכשירים החכמים כולל טאבלטים!
*אינו מצריך חיבור לאינטרנט.

"Grace After Meals" dotted and decorated in clear and legible, well-known sages said that each reader Grace After Meals deliberately Almighty sends him his livelihood and in great profusion, therefore, endeavor to always say it slowly and deliberately!
And within the app?

• Grace After Meals - Oriental.
• Greeting Acharona - Oriental.
• Blessing of food - Spanish style.
• Greeting Acharona - Spanish style.

* Adapter for all types of smart devices including tablets!
* Does not require Internet connection.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less