Молитва за здравље
Dejan Zivanovic
2.3 Varies with device
МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ ГЕТСИМАНСКОЈ (Molitva Presvetoj Bogorodici Gestimanskoj)

Ова молитва Пресветој Богородици нађена је у Гетсиманији, на гробу Пресвете Богородице и увек Дјеве Марије.
И сваки који је носи са собом и прочитава сваки дан неће се плашити напрасне смрти ни на мору, ни на рекама, нити ће пострадати од непријатеља видљивих и невидљивих, призивајући Пресвето име Оца, и Сина, и Светога Духа и Пресвете Дјеве Марије.

Ова молитва има још и ову благодат: ако се жена мучи приликом порођаја и не може да роди, па се над њом прочита ова молитва, одмах ће се ослободити мука и родити.
И још: ако неко бива искушаван од ђавола, нека прочита ову молитву, и избавиће се од беде.
Ако неко ову молитву сваког дана чита, на три дана пред смрт јавиће му се Пресвета Богородица и утешити га.
Тако и болесници при прочитању ове молитве, стичу брзо жељено исцељење.

Ово ради уверења и утврђења православних хришћана, на помоћ онима који призивају име Пресвете Богородице, а у част и славу њеног преславног успења.

Mолитве Богородици у болести за сваку болест појединачно.

Молитвеник на Руском језику.
Грех и болести.
Псалми по намени.
Велики број Богородичиних Акатиста, молитви, канона.
Православне песме.
Чудотоврне Иконе
Иконе Богородице
Тропари
Звучне молитве


Правослане молитве, Православни молитвеник.

Богородица нек вам је на помоћи!

Prayer to the Theotokos GETSIMANSKOJ (Prayer to the Blessed Virgin Mary Gestimanskoj)

This prayer to the Blessed Virgin Mary was found in Gethsemane, at the tomb of the Holy Mother of God and always Virgin Mary.
Every one that is carried and have read every day will not be afraid of sudden death or the sea or the rivers, or will suffer from enemies visible and invisible, invoking the Holy Name of the Father, the Son and the Holy Spirit and the Blessed Virgin Mary.

This prayer has and this grace: if a woman tortured during childbirth and can not be born, and over her read this prayer, it will immediately relieve nausea and bear.
And again, if someone gets tempted by the devil, should read this prayer, and I will deliver from poverty.
If someone this prayer every day reading, three days before his death there will his Holy Mother of God and comforted him.
However, patients in the reading of this prayer, quickly acquire the desired healing.

This works convictions and findings of Orthodox Christians, to help those who call upon the name of the Holy Virgin, in honor of her Assumption of the Blessed.

Prayers to the Virgin Mary in the disease for each disease separately.

The prayer book in Russian language.
Sin and disease.
Psalms according to destination.
A large number of the Virgin AKATIST, prayer, the canon.
Orthodox song.
Čudotovrne Icons
The icons of the Virgin Mary
Hymn
Sound prayers


Between Orthodox prayers, Orthodox prayer book.

Madonna let you for your help!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less