Thư viện danh ngôn
Dotvn Corp
1.0 2.0mb
Kho tàng danh ngôn gồm hơn 1000 câu danh ngôn hay nhất.
- Được chia thành nhiều thể loại: danh ngôn sống, danh ngôn sự nghiệp, danh ngôn tình bạn...vv.
-Toàn bộ danh ngôn, dưới dạng song ngữ Việt-Anh
-Giao diện thân thiện dễ sử dụng.

Quotations repertoire includes more than 1000 best quote.
- Divided into several categories: life quotations, quotations career, quotations friendship ... etc.
-Full Set of quotations, as a bilingual Vietnamese-English
Friendly interface easy to use.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less