Văn Khấn Cúng Lễ 2016
Appboost Studio
1.6 Varies with device
Tổng hợp các bài văn khấn dùng trong các ngày lễ, tết, rằm, ngày mồng một, ngày giải hạn.

- Có chức năng tự động nhắc khi ngày lễ đến.

- Bao gồm văn khấn cổ truyền, các bài cúng lễ tết nguyên đán, giao thừa, cúng sao giải hạn, cúng tại chùa tại đình miếu, tang lễ, các ngày mùng một ngày rằm.

Và tổng hợp nhiều các bài văn khấn văn cúng khác như:
- Cúng giỗ gia tiên,
- Cúng thần linh tại gia, khấn ngoài trời.
- Khấn ông công ông táo, thần tài thổ địa.
- Cúng tại đình chùa,miếu, khấn đi chùa.
- Nguyên tắc và cách thức cúng lễ.
- Xem tử vi ngày lễ, tang lễ.
- Văn khấn nhập trạch.
- Văn khấn gia tiên.

Cập nhật các bài văn khấn tết Bính Thân 2016.

Synthesis profession texts used in the holidays, full moon, new moon day, the day the term.

- Have automatic function reminds the holidays arrive.

- Includes text traditional vows, the ritual post Lunar New Year, Eve, so the term worship, worshiping at the temple in family shrines, funerals, the day of a full moon day.

And synthesized many professed cultural texts other offerings such as:
- Same hour of the ancestors,
- God worshiping at home, outdoor profession.
- Mr Khan of his apple, earth spirits mammon.
- Worshiping at temples and shrines, vow to temple.
- Principles and methods worship.
- View horoscopes holidays, funerals.
- Van profession scouts enter.
- First Van audience.

Update the text vows serenely 2016 festival.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less