Lịch Công Giáo
baolan2005
2.0 Varies with device
Ứng dụng Lịch Công Giáo
- Ứng dụng cho phép xem lịch Công Giáo
- Giao diện dễ sử dụng
- Cho phép xem lịch Công Giáo tại ngày hiện tại và xem ngày lễ Công Giáo của một ngày bất kỳ.
- Ứng dụng tự động tính toán ngày lễ theo đúng các ngày lễ ghi trong lịch Công Giáo của tất cả các năm.

Catholic Calendar application
- It allows the Catholic calendar
- Easy to use interface
- Allow the Catholic calendar in the current day and watch the Catholic holidays of any day.
- The application automatically calculates holidays in accordance with the holidays stated in the Catholic calendar of every year.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less