Помаже Бог!

Апликација се састоји из неколико делова:

Први део - Света Гора: описан је историјат свете горе, келије, пећине, светогорска пустиња итд...

Други део - као што сама апликација носи назив је манастир Хиландар. У овом делу је описан историјат манастира Хиландара (сажето), историјат манастира Хиландара по вековима, Хиландарске Цркве итд...

У делу Хиландар дато је и кратко упуство како стићи до манастира Хиландара (урадио Јеромонах Доситеј Хиландарац), са важним телефонским бројевима појединих манастира и установа.

Трећи део - донације: односи се на пожар који се десио 2004 године. Како помоћи обнову манастира Хиландара (посетите хиландар.орг), којег је захватио пожар 2004 године.

Четврти део растојање светогорских манастира, кареје и луке дафни исказаним у километрима и у сатима хода.
Овде је кориснику дата могућност да на лак и брз начин установи растојање манастира и колико сати хода треба да стигне од одредишта до дестинације. Једноствним одабиром из менија се одабере одредиште и дестинација и кликне се на дугме прикажи. (Из књиге Света Гора атонска - табела удаљености светогорских манастира исказаним у километрима и у сатима хода).

Пети део Акатисти: Овде су дати неки акатисти пре свега Господу Исусу Христу, Пресветој Богородици и србским светитељима.

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр. због програмске шеме).

СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере Богородице Тројеручице Хиландарске, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.

Ако одете на Свету Гору и ако се сетите помените мене грешног Хаџи Срђана!

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле!

God Helps!

The application consists of several parts:

The first part - Sveta Gora described the history of the sacred mountain, monastic cells, caves, deserts svetogorska etc ...

The second part - such as the application itself bears the name of the monastery Chilandar. This section describes the history of the monastery Hilandar (summarized), the history of the monastery of Hilandar by centuries Hilandarske Church, etc ...

In part Chilandar was given a short instruction how to get to the monastery of Hilandar (did Archimandrite Dositej Hilandarac), with important phone numbers of some monasteries and institutions.

The third part - donations: refers to the fire that occurred in 2004. To help TaN (visit hilandar.org), which caught fire in 2004.

The fourth part of the distance Mt. Athos monasteries, and ports karyes dafni expressed in kilometers and in hours walk.
Here the user is given the option of an easy and quick way to establish the distance of the monastery and how many hours walking to arrive from destination to destination. Uncomplicated selecting the menu select the destination and destination and click on the button Show. (From the book of Mount Athos - Table Mt. Athos monasteries distance expressed in kilometers and in hours walk).

The fifth part akathist Here are some Akatist primarily the Lord Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary and the Serbian saints.

NOTE (If some radio stations will not open, or the URL is changed or the radio station is not available eg. For program schedule).

PRAISE GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake of the prayers of Thy Mother Immaculate Virgin with three Hilandarske, prepodobnih and our God-bearing fathers, and all the Saints, have mercy on us and save us sinful. Amen.

If you go to the Holy Mountain, and if you remember me mention the sinful Hajji Srdjan!

Any errors, irregularities, comments and suggestions are welcome!

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less