การใช้เทนส์ Tense
Kob
2.0.0 Varies with device
การใช้เทนส์ English Tense

สรุปการใช้งาน และตัวอย่างประโยค
เหมาะสำหรับทบทวน และท่องจำไว้ใช้งาน ใช้สอบ ใช้เขียน

Using English Tense Tens

The use And examples
For review Memorize them and use the application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less