فال اسم
Hesam Rastgari
1 2.8mb
درسته اعتقاد به فال یک امر خرافی و غیر منطقی است اما گاهی خواندن فال های مختلف سرگرمی خوبی است.
این فال، فال اسم شماست و با توجه به حرف اول اسم شما در حدود یک یا تو خط از خصوصیات بارز شما می گوید که

ممکن است برای شما و عزیزانتان جالب باشد.
امیدوارم لذت ببرید.

It is superstitious and irrational belief in divination, but sometimes a different horoscope reading is a good hobby.
This horoscope, fortune telling and given your name or your initials you about a specific feature of the line tells you

It may be interesting for you and your loved ones.
Hope you enjoy.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less