Slovník cizích slov PCT
Langsoft s.r.o.
3.0 Varies with device
Slovník cizích slov PCT. Tento slovník poskytujeme zdarma a bez reklam třetích stran. Podpořte proto prosím jeho další vývoj nákupem některého z placených slovníků firmy LangSoft, jako je např. Velký anglický slovník či Velký německý slovník, Italský slovník a další. Pro zobrazení všech produktů hledejte "langsoft".

• Slovník umožňuje automatické obousměrné vyhledávání a to i bez psaní diakritiky. Výsledky se zobrazují průběžně, již po napsání několika prvních písmen hledaného slova.
• Do slovníku lze nejen přidávat nová slova, ale i editovat stávající slovní zásobu a přidávat poznámky.
• Funguje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být připojeni k internetu.
• Obsahuje historii hledání i možnost ukládání vybraných (oblíbených) slov.

Dictionary of Foreign Words PCT. This dictionary provides free and without third-party ads. So please support the further development of its purchase any of the company's paid dictionaries LangSoft such as. Big English Dictionary or the great German Dictionary, Italian dictionary, and more. To view all the products look "LangSoft".

• Glossary provides automatic bidirectional search even without writing a name. Results are displayed continuously after writing the first few letters of the word.
• A dictionary can not add new words but also edit existing vocabulary and add notes.
• It works completely offline, when using therefore do not need to be connected to the Internet.
• Includes search history and the ability to store the selected (favorite) words.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less