Diccionari dels verbs Català T
MobiSystems
4.3.136 Varies with device
Me's de 9.000 verbs conjugats. La manera me's fa`cil i ra`pida de tenir la conjugacio' de qualsevol verb, regular o irregular. Amb complements teo`rics sobre el verb en catala`.

Caracteri'stiques de l’aplicacio':

No cal connectar-se a Internet: podeu consultar el diccionari al vostre dispositiu i sense cap cost addicional.
Cerca ra`pida del verb mentre l’aneu escrivint
Preferits: podeu fer-ho servir com a eina d’aprenentatge i crear les vostres llistes de verbs destacats
Filtres per a ajudar-vos a trobar el verb cercat:
Semblant a – si no esteu segurs de com s’escriu l’infinitiu
Comenc,a per – per a trobar el verb entremig d’altres que comencen igual
Amb comodi' – podeu escriure “?” o “*” en lloc d’una lletra o d’un grup de lletres
Desplac,ament ra`pid dins de l’article
Possibilitat de canviar la mida de la lletra: aquesta caracteri'stica e's disponible a ‘Configuracio'’ de l’aparell

Sobre Enciclope`dia Catalana (www.diccionarisdelenciclopedia.cat)

Diccionari avanc,at de la llengua catalana
Diccionari avanc,at Catala`-Castella` Castella`-Catala`
Diccionari manual Catala`-Angle`s Angle`s-Catala`
Diccionari de sino`nims Franquesa
Lot 2 en 1: Diccionari de la llengua catalana i Diccionari de sino`nims Franquesa
Diccionari ba`sic Catala`-France`s France`s-Catala`
Diccionari manual Catala`-Castella` Castella`-Catala`

Enciclope`dia Catalana te' un cata`leg de gairebe' 100 ti'tols que inclou diccionaris monolingu"es de diversos formats i la principal col•leccio' de diccionaris bilingu"es entre el catala` i altres llengu"es, a me's de diccionaris tema`tics, enciclope`dics i complementaris de la llengua catalana.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less