اضطراب چیست ؟
Anjel Developer
15 Varies with device
آیا چیزی از اضطراب میدانید؟؟؟

اضطراب، ناشی از تهدیدهایی خواهد بود که مهارناپذیر و غیرقابل اجتناب تلقی می‌شوند.
این کتاب شامل چهار قسمت است که به شما توضیحاتی مفصل درباره ی اضطراب را میدهد.
امیدوارم مورد رضایت شما قرار بگیرد.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less