Làm chủ tư duy thay đổi vận...
Scorpion Group
1.0 Varies with device
Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh

Bạn có thật sự khao khát gặt hái được những thành tích vượt trội trong cuộc sống? Bạn mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi, nhà lãnh đạo uy tín, doanh nhân tỷ phú, học sinh xuất sắc, bậc kỳ tài hay người bán hàng luôn vượt chỉ tiêu?

Đó là những điều mà bạn sẽ làm được nếu đọc và áp dụng theo quyển sách này, bởi vì bạn sở hữu mọi tiềm năng trí tuệ cần thiết để đạt được bất cứ điều gì bạn muốn. Sở dĩ nhiều người không thành công trong cuộc sống vì họ không biết cách đánh thức và điều khiển sức mạnh tiềm ẩn ấy trong bản thân họ.

Trong quyển sách này, bạn sẽ học được cách chịu trách nhiệm về cuộc sống và thiết kế con đường đi đến thành công cho chính mình. Bạn sẽ học được cách mô phỏng những mô thức trong cách nghĩ cách làm đã giúp cho nhiều người trở nên thành công rực rỡ trên mọi phương diện, để đến lượt mình, bạn cũng có những thành công tương tự, hoặc hơn thế nữa.

Từ một học sinh kém vươn lên thành triệu phú trẻ nhất Singapore ở tuổi 26, tác giả Adam Khoo sẽ chia sẻ với bạn những phương pháp hiệu quả và thực tiễn mà anh đã áp dụng và thành công. Đó cũng là những phương pháp đã giúp hàng chục ngàn học sinh sinh viên, chuyên gia, chủ doanh nghiệp và nhân viên đạt được những mục tiêu về tài chính, có được các mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe tuyệt vời và sự phát triển cá nhân tột bậc.

Đọc quyển sách "Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh", bạn sẽ nắm được nghệ thuật:

- Áp dụng Công thức thành công tuyệt đỉnh đã được chứng minh hiệu quả để đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn trong cuộc sống

- Xác định và loại bỏ những niềm tin hạn chế đang kìm hãm bạn

- Kích hoạt tiềm năng trí tuệ và khơi gợi niềm đam mê trong bạn

- Thiết kế vận mệnh và làm chủ cuộc sống như bạn hằng mong muốn

- Giành lại quyền kiểm soát mọi việc đang diễn ra trong đời bạn

- Loại bỏ những thói quen tiêu cực và hình thành những thói quen tích cực

- Chủ động điều khiển cảm xúc để đạt hiệu quả làm việc tối đa

- Có được trạng thái tự tin tuyệt đối và tràn đầy quyết tâm ngay tức thì

- Chuyển bại thành thắng.

Thought-Employment change the destiny

Do you really crave achieved remarkable achievements in life? Do you want to become good communicator, leader credibility, billionaire businessman, student excellence, genius or sellers always overachieved?

That's what you would do if you read and apply this book, because you own all necessary intellectual potential to achieve whatever you want. The reason many people fail in life because they do not know how to awaken and control her hidden power in themselves.

In this book, you will learn how to take responsibility for the design life and the path to success for yourself. You will learn how to simulate the pattern of thinking how that has helped many people become successful in every way, so in turn, you also have the same success, or more.

From a poor student rose to become Singapore's youngest millionaire at the age of 26, author Adam Khoo will share with you some effective methods and practices which he has applied and successfully. That was the approach has helped tens of thousands of students, professionals, business owners and employees achieve financial goals, have good relationships, excellent health and growth of tremendous personal growth.

Read the book "Mastering thinking, change destiny", you will understand the art:

- Apply the ultimate success formula has been proven effective to achieve anything you want in life

- Identify and eliminate limiting beliefs that inhibit you're

- Activate the intellectual potential and evoke passion in you

- Designed destiny and life mastery as you always wanted

- Regain control of everything going on in your life

- Eliminate negative habits and form positive habits

- Actively emotional control to achieve maximum work efficiency

- There is a state of absolute confidence and full of determination immediately

- To win a victory.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less