Tay trắng làm nên
Scorpion Group
1.1 Varies with device
Tay Trắng Làm Nên

"Người phương Đông có câu "vi phú bất nhân"...Ở trong xã hội cổ, làm giàu rồi chỉ để hưởng thụ, mua chức tước, và cất của vào kho, chôn xuống đất lưu lại cho con cháu thì việc làm giàu không đáng khuyến khích, mà ở thời này, thừa nước đục thả câu, làm giàu mà không tốn mồ hôi nước mắt thì quả là bất nhân. Chính tác giả cũng bảo:"Thà chịu nghèo còn hơn là thành công mà mất tư cách con người".

Nhưng nếu làm giàu một cách lương thiện như tác giả, để tôi luyện khả năng, tư cách của mình vì trường kinh doanh là nơi đào tạo những con người biết nhận xét, phán đoán, quyết định, kiên nhẫn làm việc và chiến đấu và để cho quốc gia thịnh vượng lên, thì trong hiện tình nước ta, nó là bổn phận của mỗi công dân. Như trên đã nói, nước ta không sao mở mặt được với đời nếu kinh tế không phát triển và mọi ngành kinh doanh đều ở trong tay ngoại nhân cả. Vậy ta phải đánh đổ quan niệm cổ "vi phú bất nhân" đi. Nó có cái đẹp của nó, nhưng nó không hợp với hoàn cảnh lúc này nữa.

Mục lục:
Tựa
Chương 1: Cách dùng chìa khoá số 1
Chương 2: Cần phải gây vốn
Chương 3: Coi chừng các thành kiến
Chương 4: Làm sao trừ được tánh sơ sệt
Chương 5: Đọc sách
Chương 6: Cách ứng biến
Chương 7: Coi chừng cái thói phân loại
Chương 8: Đừng tin ở vận may
Chương 9: Biết dành dụm
Chương 10: Biết cách bán
Chương 11: Tập nói trước công chúng
Chương 12: Con đường hạnh phúc
Chương 13: Đừng bao giờ nghỉ
Chương 14: Luôn luôn có một chỗ đứng cho người cương nghị

Hand-made

"The East has the phrase" rich inhumane acts "... In ancient society, and enriched only to enjoy, buying a title, and put into the warehouse, buried in the ground, the children saved jobs encouraging not rich, but at this time, excess fishing muddy water drop, without spending enrichment sweat the outcome is inhumane. told the authors: "It is better to be poor than the loss of our successful how people ".

But honestly enrichment as the author, so I trained ability, his status as the training business where people know comments, judgments, decisions and patient work and fighting and to give up national prosperity, the current situation in our country, it is the duty of every citizen. As mentioned above, our country could not open face with death if the economy does not grow any business and are in the hands of foreign workers. So we have to demolish the old custom "rich inhumane acts" go. It has its beauty, but it's not the circumstances of the moment again.

Table of Contents:
Title
Chapter 1: How to use the number keys 1
Chapter 2: Getting to cause capital
Chapter 3: Beware of biases
Chapter 4: How is identity except fear
Chapter 5: Reading
Chapter 6: How to Improvise
Chapter 7: Beware the habit of sorting
Chapter 8: Do not believe in luck
Chapter 9: Know saved
Chapter 10: Learn to sell
Chapter 11: The public speaking
Chapter 12: The way to happiness
Chapter 13: Do not ever leave
Chapter 14: There's always a place for the firmness

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less