Smart Kyivstar
Kyivstar
Varies with device Varies with device
Читайте книжки та слухайте аудіокнижки зручно та швидко у «Магазині розумного контенту» — мобільній бібліотеці від найбільшого мобільного оператора України. В асортименті бібліотеки твори Ліни Костенко, Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Сергія Жадана, Віктора Пелевіна, Василя Шкляра та інших сучасних українських і російських письменників, а також вибрані твори Івана Франка, Тараса Шевченко, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Льва Толстого, Миколи Гоголя, Олександра Пушкіна, Федора Достоєвського та інших знаних класиків.

Чому наш застосунок може бути цікавий саме Вам?

- Понад 1000 актуальних книжок та аудіокнижок, що саме зараз продаються у книжкових крамницях.
- Понад 200 безкоштовних книжок українських та російських класичних авторів, що повертають нас до витоків літератури та стануть у нагоді Вашій дитині для читання шкільної програми з літератури.
- Синхронізація прочитаних або прослуханих Вами творів між усіма Вашими пристроями. Навіть із пристрою іншого абонента Ви можете читати та слухати свої книжки за допомоги веб-інтерфейсу послуги.
- Можливість підтримати улюбленого автора та видавництво, читаючи або прослуховуючи їх книжки легально і доступно.
- Усе це за ціною однієї поїздки у громадському транспорті на тиждень або однієї філіжанки кави на місяць.

Для активації підписки на послугу надішліть SMS із будь-яким текстом на номер 2665 з Вашого мобільного із SIM-карткою «Київстар» і читайте та слухайте книжки з будь-якого Android-пристрою, що має Інтернет-з'єднання. Якщо на Вашому телефоні є літери під цифрами для набору номеру: номер підписки на послугу 2665 легко запам'ятати як «BOOK». Також Ви можете активувати підписку або відмовитись від неї на веб-вітринах послуги та у самому застосунку.

Увага! Застосунок є безкоштовним, жодна плата за встановлення застосунку на Ваш пристрій не справляєтся. Якщо Ви активуєте підписку на комерційні книжки — справляється абонплата у розмірі 2 гривні 89 копійок на тиждень (з ПДВ без збору до Пенсійного фонду).

Аби припинити підписку, надішліть SMS зі словом «stop» або «стоп» на номер 2665 зі свого мобільного телефону. Видалення застосунку з мобільного телефону не припиняє підписку. Якщо Ви припинили підписку на комерційні книжки — не спішіть видаляти застосунок, адже Вам все одно доступні більше 200 безкоштовних книжок та аудіокнижок українською та російською мовами.

Детально із умовами надання послуги можна ознайомитись за посиланням: http://m.smart.kyivstar.ua/rules

Розібратись у функціоналі застосунку допоможе інструкція із користування: http://www.scribd.com/doc/176821412

Read books and listen to audio books conveniently and quickly to "shop smart content" - the mobile library from the largest mobile operator in Ukraine. The range of library works by Lina Kostenko Yuriy Andrukhovych, Oksana Zabuzhko Zhadan Sergei, Viktor Pelevin, V. Shkliar and other modern Ukrainian and Russian writers, as well as selected works of Ivan Franko and Taras Shevchenko, Lesia Ukrainian, Kotsiubynskyi, Leo Tolstoy, Nikolai Gogol , Alexander Pushkin, Fyodor Dostoyevsky and other well-known classics.

Why our application may be interesting for you?

- More than 1,000 actual books and audio books, which is now sold in bookstores.
- More than 200 free books of Ukrainian and Russian classical authors bring us back to the origins of the literature and will be useful to your child read school program in literature.
- Sync read or listened to your works between all your devices. Even with a device other party can read and listen to their books using a web service interface.
- Ability to support favorite author and publishing, reading books or listening to them legally and affordably.
- All this for the price of one trip on public transport for a week or one cup of coffee a month.

To activate your subscription to the service send an SMS with any text to number 2665 from your mobile with SIM-card "Kyivstar" and read and listen to books on any Android-device that has an Internet connection. If your phone is under letters for dialing numbers: the number of subscriptions to the service in 2665 is memorable as «BOOK». You can activate subscriptions or unsubscribe from her web services and windows in the application.

Caution The application is free, no charge for installing the application on your device is not spravlyayetsya. If you activate the subscription for commercial books - the fee charged at a rate of 2 hryvnia 89 cents a week (with VAT without Pension Fund).

To unsubscribe, send an SMS with the word «stop» or "stop" to number 2665 with your mobile phone. Removing an application from your mobile phone does not terminate the subscription. If you stop subscription for commercial books - not hasty to remove the application, because you still are available more than 200 free books and audio books in Ukrainian and Russian.

Details of the terms of service can be found here: http://m.smart.kyivstar.ua/rules

To understand the functional application help instructions for use: http://www.scribd.com/doc/176821412

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less