Het Getij
Surfcheck
2.2 Varies with device
Dit is de meest complete getijden app voor Nederland en de Noordzee.

Het Getij toont u de astronomische getijverwachting en de actuele waterhoogtemetingen op alle 164 meetpunten van Rijkswaterstaat, zowel in de lijst als op de interactieve kaart, voor héél 2015 en 2016.
U kunt uw favoriete getij locaties aan uw voorkeurslijst toevoegen, zodat u bij de start van de app een supersnel overzicht krijgt.

Via de handige getijklok op de startpagina ziet u precies wanneer het spring- en doodtij is.
Daarnaast toont de app de actuele maanfases en -verlichtinggraad. En natuurlijk met op- en ondergangstijden van zon én maan.

Het Getij toont zowel de waterstanden op de aan getijden onderhevige locaties, als live waterstanden en waterstand verwachtingen in de grote rivieren, IJsselmeer en Schelde, tot Antwerpen.

De meetwaardes worden weergegeven in NAP en LAT en waar van toepassing in MSL (Mean Sea Level) en komen rechtstreeks uit de database van Rijkswaterstaat.

Leveringsvoorwaarden.
We doen ons uiterste best om een fantastische en accurate getijden app te leveren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software en de daarin gepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn. Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechten ontlenen aan deze getijapp of de daarin gepresenteerde informatie. Door Het Getij te downloaden en gebruiken accepteert u deze leveringsvoorwaarden.

Locatie
De locatiepermissie is alleen nodig voor de om u de actuele waterstanden in uw omgeving te tonen. Deze locatiegegevens worden door Surfcheck op geen enkele andere manier gebruikt.

En de zoekwoorden: getij, getijden, waterstanden, grote rivieren, ijsselmeer, schelde, wadden, zeeland, rotterdam, haven, getijapp, getijdenapp, eb, vloed, noordzee, surfapp, zeilapp, visapp, duikapp, windsurfapp, zeilapp

This is the most complete app for tides Netherlands and the North Sea.

The Tide will show you the astronomical tide forecast and actual water height at all 164 points of Rijkswaterstaat, both in the list and on the interactive map, for the whole of 2015 and 2016.
You can add your favorite tide locations to your preferred list, giving you a fast overview at the start of the app.

The conveniently tide clock on the home page you can see exactly when the jumping and neap tide.
In addition, the app shows the current moon phase and -verlichtinggraad. And of course, with rise and fall times of sun and moon.

The Tide shows both the water levels in the tidal sites, like live water levels and water level expectations in the major rivers, the IJsselmeer and Scheldt to Antwerp.

The measurement values ​​are shown in NAP and LAT and where applicable in MSL (Mean Sea Level) and come directly from the database of Rijkswaterstaat.

Terms Of Delivery.
We do our utmost to deliver a fantastic app and accurate tides, but can not guarantee that the software and the data presented be 100% accurate work and his. It can sometimes exchange data sources and you can not derive rights from this getijapp or the information presented therein. By downloading and using the Tidal you accept these terms.

Location
The location permission is only needed for the show to you the current water in your area. This location data is used by Surf Check in no other way.

And the keywords: tides, tidal, water, rivers, ijsselmeer, rebuke, mudflats, zealand, Rotterdam, harbor, getijapp, getijdenapp, ebb tide, north sea, surfapp, zeilapp, visapp, duikapp, windsurfapp, zeilapp

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less