Người cũ còn thương NNT
zmonkeyone
1.0 5.0mb
Thể loại: Tản văn (Nguyễn Ngọc Thạch)

Cho những người từng làm chúng ta đau...
Đời ai cũng có một người cũ
Và cũng thành người cũ của một ai...

Đây là một cuốn sách nhàm chán.

Nó chẳng mang triết lý nhân sinh quan gì ghê gớm, cũng chẳng có nhiều bài học giúp người ta thay đổi nhận thức, tư duy, trí tuệ hay mở ra một lối đi mới trong cuộc đời.

Nó đơn giản chỉ có một nỗi nhớ đặc quánh về người-nay-đã-thành-cũ.

Cuốn sách này sẽ ngập trong khói thuốc, rượu vang, nhạc sầu, nỗi nhớ, cơn đau và tình cảm dành cho một người không thể yêu được nữa. Và nó sẽ cứ lặp lại hoài một việc là “nhớ người cũ”.

Những ai vừa chia tay, tốt nhất đừng nên đọc nó. Những ai đã chia tay mà lòng còn vấn vương, còn thương người cũ thì tuyệt đối càng không nên đọc. Đọc đau ráng chịu, không đền tiền.

Nhưng thiết nghĩ, nhiều khi đau xong người ta mới tỉnh, mới nhắc mình nhớ là sau cơn đau ai cũng phải sống tiếp. Đời còn dài, đừng vùi lấp thanh xuân trong những nỗi đau nay đã-thành-cũ.

Có một người, bước qua biết bao cuộc tình

Ngỡ rằng mình, là người hạnh phúc nhất trên đời...

Category: Hiking documents (Nguyen Ngoc Thach)

For those who make us sick ...
And everyone has an old man
And the old man of one ...

This is a boring book.

It does not bring anything personal philosophy formidable, nor have many lessons to help change people's perceptions, thoughts, wisdom, or open up a new path in life.

It simply has a thick nostalgia of people-this-was-the-old.

This book will be submerged in smoke, wine, music sadness, nostalgia, pain and love for one can not love anymore. And it will be repeated forever a work is "remember the old man".

Those who have just broken up, best not to read it. Those who broke the hearts remain lingering, old people are injured, it should not be read as absolute. Read toothache bear, not in cash.

But suppose, after the new one is complete pain province, reminded his new mind after the pain everyone has to live on. Life is long, do not be buried in the pain of youth-the-old now.

There was a man, walk through how the affair

One imagines that he is the happiest person in the world ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less