Từ Điển Danh Ngôn
Johnny Nguyen
2.0 Varies with device
Từ Điển Danh Ngôn là một tuyển tập hơn 1000 câu danh ngôn song ngữ Việt-Anh trong các lĩnh vực: tình yêu, tình bạn, sự nghiệp, cuộc sống…

Người dùng có thể đọc từ trong app hoặc từ widget ngoài homescreen, giúp bạn đọc một cách thuận tiện nhất, đồng thời nâng cao trình độ Anh Ngữ.

Các bạn cũng có thể chia sẻ những câu danh ngôn cùng bạn bè qua mạng xã hội facebook hoặc qua tin nhắn. Hy vọng các bạn sẽ tìm được niềm vui và sự hữu ích khi sử dụng Từ điển danh ngôn.

Dictionary of quotations is a collection of more than 1000 questions quotations bilingual Vietnamese-English in the areas of: love, friendship, career, life ...

Users can read from the outside homescreen widget or app, helps you read a most convenient way, and improve English proficiency.

You can also share the quotations with friends through social networks or via facebook message. I hope you will find fun and useful dictionary of quotations used.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less