Hrady a zámky, Maxův průvodce
Simopt
Varies with device Varies with device
Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 332 MB.

Bohatá česká historie nám zanechala odkaz nejen v obdivuhodném množství hradů a zámků, ale také v příbězích, jež tyto majestátní stavby vyprávějí všem, kteří chtějí naslouchat.
České, moravské a slezské hrady a zámky nejsou dnes jen sterilními kulturními památkami pro povinné školní výlety. Je v nich ukryto svědectví o našich předcích, o jejich životech, o jejich spojencích i nepřátelích.
Ponořte se tedy spolu s námi do fascinující historie zemí Koruny české. Nechte znovu na dvorech zámků roztančit kejklíře, roztopit kotle v hradních kuchyních a zaposlouchat se do vzdálených výstřelů z děl, válečných bubnů a husitských bojových písní.

Stručný obsah publikace:

* Přehled nejzajímavějších 100 hradů a zámků řazených podle jednotlivých krajů ČR
* Hrady a zámky na časové ose
* Kvíz o historii hradů a zámků
* Kvíz o zajímavostech
* Vizuální kvíz
* Tři úrovně testu poznávání hradů a zámků, dohromady na 270 různých otázek!

Součástí publikace (128 stránek) je 650 fotografií interiérů, exteriérů a okolí hradů a zámků, odkazy na jejich oficiální stránky a přesná lokalizace pomocí GPS. Pro zpestření jsou čtenářům u každého výkladu o historii hradu nebo zámku prezentovány různé zajímavosti a tipy, na co nezapomenout při návštěvě.

Application when it first started automatically download the necessary application data (images and videos). The total size of downloaded data will be 332 megabytes

Rich Czech history has left a legacy not only in the remarkable number of castles, but also in the stories that these majestic buildings telling everyone who will listen.
Czech, Moravian and Silesian castles and chateaux are now only sterile cultural monuments for the compulsory school trips. They concealed evidence of our ancestors, their lives, their allies and enemies.
Immerse So along with us to the fascinating history of Czech lands. Let the courts again locks dance to jugglers, heat up the boiler in the castle kitchen and listen to the distant shots of guns, war drums and the Hussite battle songs.

Brief content of the publication:

* Overview of the most interesting 100 castles indexed by individual regions
* Castles timeline
* Quiz of the history of castles
* Quiz attractions
* Visual Quiz
* Three levels of cognition test castles, together about 270 different questions!

The publication (128 pages) is 650 photographs of interiors, exteriors and nearby castles and links to their official site and exact location using GPS. To diversify the readers of each interpretation of the history of the castle or chateau presented various attractions and tips on what not to forget when visiting.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less