Elektřina
ČEZ, a. s.
1.1 Varies with device
Výborná pomůcka pro zvídavé studenty k doplnění učiva. Naleznou zde odpovědi na základní otázky z elektřiny a magnetismu. Pochopí jaký je rozdíl mezi elektrostatikou a elektrodynamikou, jak se liší vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách nebo plynech od vedení proudu v polovodičích. Samostatné kapitoly jsou věnovány výrobě a spotřebě elektrické energie, takže pro studenty potom nebude problém vysvětlit, jak se elektřina dostane z elektrárny až do zásuvky bytu. Aplikace je doplněna množstvím grafických materiálů, které zvyšují její názornost.

Excellent tool for interested students to complete the curriculum. They will find answers to the basic questions of electricity and magnetism. Understand the difference between electrostatics and electrodynamics, how different the conduction of electricity in metals, liquids or gases from the current conduction in semiconductors. Separate chapters are devoted to the production and consumption of electricity, so the students then the problem is to explain how electricity gets from the power outlet to the apartment. The application is completed a number of graphic materials that increase its clarity.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less