Jaderná energetika
ČEZ, a. s.
1.1 Varies with device
Aplikace seznamuje se základy oboru jaderné energetiky. Dozvíte se jak to bylo s objevením radioaktivity, kdo sestrojil první jaderný reaktor nebo jaká je současná pozice jaderné energetiky v ČR. V aplikaci jsou názorně vysvětleny základní principy fungování energetického reaktoru, založeného na štěpení těžkých atomových jader, ale dozvíte se mnohem více, například o metodách detekce částic, urychlovačích, využití radioaktivity, složení atomového jádra nebo jaderné syntéze. Pozornost je samozřejmě věnována i jaderné bezpečnosti. Textové informace jsou doplněny bohatou kolekcí fotografií, animací a schémat.

Applications introduces the basics of nuclear energy. You will learn how it was with the discovery of radioactivity, who built the first nuclear reactor, or what is the current position of nuclear energy in the country. In the application are clearly explains the basic principles of operation of a power reactor, based on the fission of heavy atomic nuclei, but you will learn much more, such as detection methods particle accelerators, radioactivity, composition of atomic nuclei or nuclear fusion. Attention is also paid to the course of nuclear safety. Textual information is complemented by a rich collection of photographs, animations and diagrams.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less