Solární energie
ČEZ, a. s.
1.3 Varies with device
S energií slunečního záření se setkáváte každý den. Je primárním zdrojem světla, tepla, větru nebo například koloběhu vody v přírodě. Předkládaná multimediální publikace Vás seznámí se způsoby využití sluneční energie z energetického hlediska. Dozvíte se co se skrývá pod pojmem fotovoltaika, jak fungují parkové a věžové sluneční elektrárny nebo co udělat, aby nám Slunce vytápělo obydlí. Aplikace nabízí kromě výkladového textu množství fotografií, schémat, videí a animací.

With the energy of sunlight to face every day. It is the primary source of light, heat, wind, or for example the water cycle in nature. Presented multimedia publications you learn the ways of using solar energy from the energy point of view. You will learn what is meant by photovoltaics how to operate the park and tower solar power or what to do to us the sun heat the dwelling. The application includes explanatory text, a number of photographs, diagrams, videos and animations.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less