K vysokým energiím
ČEZ, a. s.
1.1 Varies with device
Částice hmoty jsou tak malé, že je ani sebedokonalejšími optickými mikroskopy nemůžeme pozorovat. Fyzikové
však postupem času našli mnoho důmyslných způsobů, jak protony, elektrony, fotony a ostatní částice sledovat
a odkrývat jejich tajemství. Seznámíte se s lineárním urychlovačem i cyklotronem, poradíme vám, jak si
můžete mechanický model lineárního urychlovače sestrojit doma nebo v hodinách fyziky.

Matter particles are so small that even sebedokonalejšími optical microscopes can not observe. Physicists
However, over time, have found many ingenious ways of protons, electrons, photons and other particles follow
and uncover their secrets. Become acquainted with the linear accelerator and cyclotron advise you how to
a mechanical model of a linear accelerator to construct a home or physics classes.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less