Azərbaycanca - rusca lüğət
Hasanaga Mammadov
1.0.3 Varies with device
Azərbaycanca-rusca və rusca-azərbaycanca offlayn lüğət app-ı - "Azərbaycanca-rusca lüğət" (Dörd cilddə, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, M.T.Tağıyev) və Русско-азербайджанский словарь (под ред. А. Оруджева). nəşri əsasında hazırlanmışdır.

App-da 150 min sözün tərcüməsi verilmişdir.

Tətbiq tamamilə yenilənib.
Özəllikləri:
• Offline işləmə rejimi - lugeti internet olmadan istifadə edə bilərsiniz.
• Sürətli axtarış
• Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan və bitən
• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək" düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.
• Bookmark - Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz.
• Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutub saxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press)
• Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi
• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura
• Tablet dəstəyi
Tənzimləmələr bölməsi
• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı
• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı
• Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinin təyini
• Məlumatları silmək imkanı

Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu - Azərbaycan rusca offline lüğəti - müzakirə qrupu
https://www.facebook.com/groups/972252922817073/

Açar sözlər: rusca luget, azerbaycan rus lugeti, Азербайджанско русский словарь tercume

English-Russian and Russian-English offline dictionary app-I - "Azerbaijani-Russian Dictionary" (four volumes, Baku, "East-West", 2006, MTTagıyev) and Русско-азербайджанский словарь (под ред. А. Оруджева). The publication has been prepared on the basis of.

App in the 150 The translation of the word is given.

Application completely updated.
Features:
• Offline operation mode - you can use it without a dictionary on the internet.
• Quick search
• Search Filter: Search for the beginning and ending with the word
• Favorites list (Favorite) - like the word "heart" can be added to this list by clicking the button.
• Bookmark - Like the word in the dictionary you can save different groups.
• Just choose any word about the window (hold on maintaining) the ability to be able to look in the dictionary (long press)
• History - look at the history of words
• the letters of the virtual keyboard
• Tablet support
Settings section
• The ability to change the color of the interface
• The ability to change the text size
• Landscape mode, the determination of the window of information
• Ability to delete data

discussion group on the subject - the Russian offline dictionary - discussion group
https://www.facebook.com/groups/972252922817073/

Keywords: Russian dictionary, Russian dictionary, Азербайджанско русский словарь tercume

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less