I NE:s ordboksapp får du tillgång till NE:s engelska, spanska, franska och tyska ordböcker. Ordböckerna är dubbelriktade, du kan alltså översätta såväl till som från svenska. Samtliga ordböcker i appen kan också användas offline så att du slipper koppla upp dig när du är utomlands.

Ordböckerna tar fasta på det moderna språkbruket men innehåller även ett stort antal fackuttryck från olika områden och branscher.

För att du ska kunna använda denna app krävs att din skola eller ditt företag har ett avtal med NE och att du har ett personligt konto skapat på skolan eller på företaget. Om skolan eller företaget har tillgång till NE via internt nätverk kan du använda appen utan att logga in.

In NE's ordboksapp you get access to NE's English, Spanish, French and German dictionaries. The dictionaries are bidirectional, you can then translate as well as from Swedish. All of the dictionaries in the app can also be used offline so you do not hook you up when you are abroad.

Dictionaries focuses on modern language but also contains a large number of technical terms from different fields and industries.

To be able to use this app requires that your school or your company has an agreement with NE and that you have a personal account created at the school or at the company. If the school or company has access to the NE via the internal network, you can use the app without signing in.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less