Met deze app herkent u de 93 meest voorkomende tuinvogels in de winter aan de hand van prachtige illustraties, heldere beschrijvingen en vogelzang. Met de app kunt u ook eenvoudig meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling, het grootste natuuronderzoek van Nederland.

Met de app Tuinvogels kunt u:
- tuinvogels makkelijk herkennen
- uw Nationale Tuinvogeltelling op 16 & 17 januari 2016 doorgeven
- uw persoonlijke tuinvogeltellingen bijhouden

Onderdelen van de app:
Vind een vogel: in deze vogelgids zijn 93 vogels opgenomen die ’s winters algemeen voorkomen in Nederland, met uitzondering van zeldzame dwaalgasten. U kunt in de vogelgids vogels zoeken op naam. Als u een vogel niet kent, kunt u filteren op grootte en/of kleur.

Tuinvogeltelling: tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op 17 & 18 januari 2015 kunt u met deze app uw telling doorgeven. Buiten de Nationale Tuinvogeltelling kunt u uw persoonlijke tuinvogeltellingen bijhouden. Dagelijks, wekelijks of gewoon af en toe.

Meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling: de Nationale Tuinvogeltelling is het grootste natuuronderzoek van Nederland. Iedereen kan meedoen. U kunt uw telling via deze app insturen. Via de app kunt u zich ook van tevoren inschrijven voor de Nationale Tuinvogeltelling. Voordelen van voorinschrijven:

- u ontvangt een kortingscode ter waarde van 10% in de (web)shop van Vogelbescherming
- u krijgt handige tips voor het herkennen van uw tuinvogels en het laatste tuinvogelnieuws
- u kunt met uw inschrijfgegevens van de app ook inloggen op de website van de Nationale Tuinvogeltelling: www.tuinvogeltelling.nl. Uw persoonlijke tuinvogeltellingen kunt u dan meteen synchroniseren met de website van de Nationale Tuinvogeltelling.

With this app you recognize the 93 most common garden birds in winter using beautiful illustrations, clear descriptions and birdsong. With the app you can also easily join the National Garden bird count, the largest study of nature in the Netherlands.

Garden birds with the app you can:
- Garden birds easily recognized
- Provide your National Garden bird count on 16 and January 17, 2016
- Track your personal garden bird counts

Parts of the app:
Like a bird: 93 birds are included in this bird guide which occur in winter generally in the Netherlands, with the exception of rare vagrant. You can in the bird guide birds by name. If you do not know a bird, you can filter by size and / or color.

Garden bird count: during the National garden bird count on 17 and January 18, 2015 you can pass your count with this app. Outside the National Garden bird count allows you to track your personal garden bird counts. Daily, weekly or just occasionally.

Participating in the National Garden bird count: the National Garden bird count is the largest study of nature in the Netherlands. Anyone can participate. You can submit your census via this app. Through the app, you can also register in advance for the National Garden bird count. Benefits of registration:

- Will receive a discount code worth 10% of the (web) of RSPB shop
- You can get useful tips for identifying your garden birds and bird garden last news
- You can use your registration details of the app also log onto the website of the National Garden bird count: www.tuinvogeltelling.nl. Your personal garden bird counts can immediately sync with the website of the National Garden bird count.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less