Konstytucja RP
Net System Jacek Guzek
1.0 Varies with device
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

Zapraszamy do pobierania i zapoznania się z Najważniejszym Aktem Prawnym w Polsce!

The Polish Constitution - the most important piece of legislation (the Basic Law) of the Republic of Polish, passed 2 April 1997 by the National Assembly, approved in a national referendum May 25, 1997 year published in the Official Gazette: Acts. Laws of 1997. No. 78, pos. 483.
The Constitution came into force on 17 October 1997. It is composed of a preamble and 13 chapters including 243 articles.

We invite you to download and read the most important legal act in Poland!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less