פורים טיש
PantherApps
1.2.2 Varies with device
דרשות, וורטים, חידודים, פלפולים, הלכות וחקירות - דברי תורה היתוליים, המתאימים במיוחד לסעודת הפורים, ונאמרים יפה יחד עם אחיזת גביע יין ביד אחת, ונפנוף אגודל מתעגל ביד השנייה.

חידודים מכובדים, נקיים וערוכים.

האפליקציה תשוב להתעדכן ב"ה לקראת חג הפורים הבא (תשע"ו), כך תגיעו לחג עצמו מלומדים ומתוסבכים - מוכנים לשעשע ולשגע את כל מי שרק מוכן לשמוע.

הקוראים מוזמנים לשלוח חומרים.

מאפייני האפליקציה:
- דפדוף מרהיב
- חיפוש מלא
- סימניות
- מצב לילה
- שליטה מלאה בהגדרות משתמש (גודל גופן, צבעים, רווחים)

עוד אודות מנהג הפורים רב:
http://goo.gl/JOEiyQ

צרור הלכות היתוליות מתוך האפליקציה:
http://wp.me/pTRPl-hfK

פורים שמח, מגילת אסתר.

Sermons, and shirts, refinements, quibbling, laws and investigations - humorous words of Torah, especially suitable for the Purim feast, and are said nicely with holding a wine glass in one hand and waving the other hand curved thumb.

Refinements respectable, clean and prepared.

The application will return catch H Purim holiday next (Tsha"o), so you get for himself scholars and messed up - ready to amuse and enrage anyone willing to listen.

Readers are invited to send materials.

App Features:
- Browse spectacular
- Full Search
- Bookmarks
- Night mode
- Full control user settings (font size, colors, spaces)

More about Purim custom multi:
http://goo.gl/JOEiyQ

Laws comical bundle of application:
http://wp.me/pTRPl-hfK

Purim, the Book of Esther.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less