Luat Dat dai Viet Nam 2013
saokhuedl
15.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Luật Đất Đai 2013" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID VÀ IOS.

Ứng dụng là cẩm nang về Luật Đất Đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.

APPLICATIONS "Land Law 2013" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE on Android and iOS.

Applications are manuals on the Land Law 2013 and documents guiding the implementation of this law.
What's special is the individual application laws designed on a separate page and under the law have attached content specific terms of guidance documents that law enforcement (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of its readers.

In addition, applications are constantly being updated guidelines in the implementation of the list of documents guiding the implementation of the law and within the law.

The application can be used offline.

We try to edit the content most accurately, but hard to avoid mistakes, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and do good more in subsequent applications. All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com

APPLICATIONS REGULAR UPDATE MEANS THAT YOU UPDATED LEGAL SYSTEM NEW LAND.

We sincerely thank you for your interest and application usage.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less