ترجمه فوريه
Genisis
2.1 Varies with device
ترجمه فوريه
برنامه مترجم قادر به ترجمه کلمات و متن از زبان است.
رایگان و آنلاین برنامه برای آسان و سریع ترجمه، که می تواند مانند یک فرهنگ لغت استفاده می شود.
این ترجمه قادر به ترجمه کلمات را فقط در دوم تقسیم است.
این برنامه شامل ویژگی های زیر:
- ترجمه کلمات، متن و عبارات.
- ترجمه شده از کلیپ بورد.
- شسته و رفته و کاربر پسند رابط.
- این نرم افزار ترجمه از و به زبان های دیگر.
- اشتراک گذاری متن ترجمه شده را با دوستان خود.

Translation February
Translator program capable of translating words and text of the language.
Free online program for quick and easy translation, which can be used as a dictionary.
The translator is able to translate words in just a split second.
The program includes the following features:
- Translation of words, texts, phrases.
- Translated from the clipboard.
- Neat and friendly user interface.
- The software is translated into other languages.
- Sharing your translation with your friends.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less