ЦПК України
Oleksandr Kotyuk
1.2.63 Varies with device
Редакція від 19.10.2016р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Цивільний процесуальний кодекс України ( ЦПКУ, ЦПК України ) — кодифікований акт у галузі цивільного процесуального права, основне джерело процесуального права в Україні в цивільних справах та справах за позовами до суб'єктів владних повноважень.
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Програма Цивільний процесуальний кодекс України містить повну версію Цивільного процесуального кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Цивільний процесуальний кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 19.10.2016r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Civil Procedure Code of Ukraine (TSPKU, GIC Ukraine) - codified act in the field of civil procedural law, the main source of procedural law in Ukraine in civil matters and the claims against government entities.
The tasks of the civil justice system is fair, impartial and timely consideration and resolution of civil cases for the protection of violated, unrecognized or disputed rights, freedoms and interests of individuals, the rights and interests of legal entities, state interests.

Program Civil Procedure Code of Ukraine contains the full version of the Civil Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those in need of the Civil Procedure Code of Ukraine, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less