КЗпП України
Oleksandr Kotyuk
1.2.62 Varies with device
Редакція від 05.10.2016р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кодекс законів про працю України( КЗпПУ, КЗпП України ) - визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці.
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

Програма Кодекс законів про працю України містить повну версію Кодексу законів про працю України(редакція від 05.10.2016р), Закону України "Про оплату праці"(редакція від 16.01.2016р), Закону України "Про відпустки"(редакція від 11.06.2015р) зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кодекс законів про працю України і Закон України "Про оплату праці", що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 05.10.2016r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Labor Code of Ukraine (Labor Code, the Labor Code of Ukraine) - determines the legal principles and guarantees of citizens of Ukraine the right to dispose of their abilities to productive and creative work.
Labor Code of Ukraine regulates labor relations of workers contributing to increased productivity, improved quality of work, the efficiency of social production and the rise of the basis of the material and cultural standard of living of workers, strengthen labor discipline and the gradual transformation of the work for the benefit of society as a vital need every able-bodied man.
Labor legislation establishes a high level of working conditions in every way possible protection of labor rights.
 
Program Labor Code of Ukraine contains the full version of the Labor Code of Ukraine (edition of 05.10.2016r) of the Law of Ukraine "On labor" (edition of 16.01.2016r) of the Law of Ukraine "On leave" (edition of 11.06.2015r) with all the amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need a Labor Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On labor" that is always at hand.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less