ضرب المثل های هزارگی
Khadim Hussain Rasooli
1.0 1.6mb
ضرب المثلها به عنوان میراثهای فرهنگی کهن مردم هزاره با یک جمله کوتاه شروع میشود اما مفهوم بزرگی را میرساند. آشنائی به این هنر سخن گویی و پند پیرانه، آشنایی با حکمت عامیانه نیاکان و اجداد آن مردم است.این پند نامه که طی قرنها به وجود آمده، تصادفی نبوده؛ بلکه بازتابی است از باورهای مردمی و جامعه شناختی مردم هزاره که با مفاهیم آموزنده شان زبان زد عام و خاص شده است. این ایمان از آن جا برای مردم هزاره مهم و گران بها است که مردان و زنان کهن سال در این دیار سینۀ پری از این گوهرهای نایاب فرهنگی و حکمتهای حکیمانه مردمی رادارند که به نمونه های از ان اشاره می شود

برخی قابلیت های برنامه :

- طراحی سبک و زیبا
- امکان جستجو
- ویجت اختصاصی به همراه تنظیمات نمایشی
- امکان انتخاب ضرب المثل مورد علاقه
- دارای ضرب المثل متنوع و جدید
- ققابلیت ارسال بدون دردسر ضرب المثل ها و همچنین کپی ضرب المثل ها
- دارای تنظیمات فونت ( نوع فونت ، اندازه ، رنگ )

Proverbs as an ancient cultural heritage of the millennium will start with a short sentence, but it makes great sense. Introduction to the art of speaking and advice if Pyranh, ancestors and the ancestors of the people familiar with the folk wisdom of centuries, there is a remembrance, not random, but rather a reflection of popular beliefs and social the concepts of the Hazara people are informative his language is general and specific. This is where faith is precious and important to the people of Hazara men and old women in this land, chest fullness of the rare gems of wisdom Hkmthay cultural and Radarnd people who are referred to examples

Some features of the program:

- Design and elegant style
- Ability to search
- Widget customizable display settings
- Ability to select favorite proverb
- A variety of new proverb
- Qqablyt a hassle and a copy of Proverbs Proverbs
- Font settings (font, size, color)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less