AH Info Personeel
Silverstar Apps
0.1.7 Varies with device
Wanneer SAM of GO onbereikbaar zijn, ligt dit probleem over het algemeen bij Ahold.

Dit is GEEN officiële app van AH BV of Koninklijke Ahold NV!
Ga er dus nooit vanuit dat de informatie 100% correct en up-to-date is, wij zullen ons best doen de informatie zo goed mogelijk bij te houden!

AH Info is een applicatie dóór medewerkers, vóór medewerkers. Het is een hulpmiddel voor het inloggen op SAM en GO op mobiele apparaten. Hiernaast wordt er openbare informatie vermeld waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Mogelijkheden:

# Inloggen op SAM
# Inloggen op GO
# Vind jouw baan bij de AH
# Uitbetaal data Salaris
# Uitbetaal data Personeelskorting
# Uurloon (factor, All-in)
# CAO's (weergeven)
# ADV, Vakantie en Feestdagen
# Arbeidsvoorwaarden
# Extra voordelen
# Loonbetaling
# Ontwikkelingsmogelijkheden
# Feedback mogelijkheid

LET OP! Zoals eerder vermeld, de getoonde informatie in AH info is een verzameling van openbare informatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
Mocht je met belangrijke vragen zitten, neem dan altijd contact op met je leidinggevende!

Zoektermen:

Personeel, personeels, info, informatie, AH online, AH, werk, app, van, werknemer, plaza, Sam, Go, inloggen, login, log, in, bonus, bonuskaart, rooster, werken, salaris, loonstrook, to go

When SAM GO or inaccessible, this problem generally at Ahold.

This is NOT an official app of AH BV and Koninklijke Ahold NV!
Go therefore never assume that the information is 100% accurate and up-to-date, we will do our best to keep the information as much as possible!

AH Info is an application by employees before employees. It is a tool for logging on SAM and GO on mobile devices. Besides this, there are public information stated that no rights can be derived.

Opportunities:

# Sign in SAM
# Login GO
# Find your job at the AH
# Payout Salary Data
# Payout data Staff Reduction
# Hourly wages (factor, all-in)
# CLAs (View)
# ADV, Vacation and Holidays
# Employment
• Additional benefits
# payment of wages
# Advancement
# Feedback option

PAY ATTENTION! As mentioned earlier, the information shown in AH information is a collection of public information which no rights can be derived.
If you sit with important questions, please always check with your supervisor!

keywords:

Staff, personnel, information, information, AH online, AH, work, application, of, employee, plaza, Sam, Go, login, login, log in, bonus, bonus card, lattice work, salary, pay slip, to go

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less