BitClub Polski
BCN JDI
1.0 Varies with device
Wykorzystaliśmy moc crowdfundingu by dostarczyć Ci bardzo wyjątkową i na czasie możliwość włączenia się do branży Bitcoin. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia jesteśmy w stanie uruchomić dochodowe działania wydobywcze, które wykorzystują partnerską strukturę płatności do zwiększenia możliwości zarobkowych naszych członków.

Idea jest bardzo prosta! Kupujesz sprzęt wydobywczy, który jest wykorzystywany do wydobywania Bitcoin, a my wypłacamy Ci codziennie udziały wszystkich wydobywanych Bitcoinów. Gdy dzielisz się tą możliwością z innymi członkami, i oni również dokonują zakupu, dostaniesz dodatkowo prowizję ze wszystkich Bitcoinów wydobywanych dzięki ich zakupom.

Im więcej się dzielisz, tym więcej zarabiasz!

Dzięki z rosnącej liczbie członków możemy stanowić dużą część tej branży i zapewniać to czego Bitcoin potrzebuje najbardziej… NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW!

Pula wydobywcza BitClub ... BitClub wydobywa w dwóch lokalizacjach z najszybciej rozwijają się jednostką na Islandii. Jednostka ta jest otwarta do odwiedzenia dla wszystkich spełniających określone wymagania. Nasza pula wydobywcza jest otwarta dla wszystkich, więc każdy kto chce się przyłączyć, może z łatwością to zrobić.

Kupujemy cały sprzęt wydobywczy, co pozwala BitClub zachować pełną własność i z łatwością sprzedawać sprzęt na rynku wtórnym gdy zbliża się koniec jego największej wydajności. Wymieniamy go na lepszy i bardziej wydajny. Za każdym razem gdy likwidujemy starszą część sprzętu, nasi członkowie mają możliwość przejęcia go jeśli tego chcą. Po więcej szczegółów kliknij tutaj

Każdy członek BitClub wspomaga działanie puli wydobywczej przez dorzucanie Bitcoinów by za nie zapłacić. Ta strategia pozwala nam ciągle się rozwijać kupować coraz więcej sprzętu wydobywczego.

Wszystkie Bitcoiny z naszych działań wydobywczych są wypłacane codziennie!

We used the power of crowdfunding to provide you with a unique and timely opportunity to join the industry Bitcoin. Using our knowledge and experience we are able to run a profitable mining operations that use the partnership structure of the payments to increase the earning potential of our members.

The idea is very simple! You buy mining equipment, which is used for the extraction of Bitcoin, and we pay out your daily share of all mined Bitcoin. When you share this ability with other members, and they also make a purchase, you'll get an additional commission of all Bitcoin mined through their purchases.

The more you share, the more you earn!

With the growing number of members can be a big part of the industry and provide what they need most ... Bitcoin NEW USERS!

Pula mining BitClub ... BitClub mined in two locations of the fastest developing unit in Iceland. This unit is open for a visit to meet all requirements. Our mining pool is open to all, so anyone who wants to join, you can easily do it.

We buy the mining equipment, which allows BitClub retain full ownership and easily sell equipment on the secondary market is approaching the end of its maximum efficiency. We will exchange it for a better and more efficient. Every time you liquidate older piece of equipment, our members have the opportunity to take it if they want. For more details, click here

Each member BitClub amplifies the pool by putting forward the Bitcoin mining to pay for them. This strategy allows us to continuously evolve to buy more mining equipment.

All Bitcoiny of our mining operations are paid daily!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less