ETA Websis Mobil
datakent
3.0 Varies with device
ETA Websis Mobil ile kısaca ne yapabilirsiniz:
1. Tahsilat yapabilirsiniz
2. Sipariş alabilirsiniz
3. Fatura girebilirsiniz
4. İşlemlerle ilgili mobil yazıcılardan çıktı alabilirsiniz (Bluetooth destekli Termal ve DotMatrix yazıcılar ile çalışmaktadır)
5. Yetkiniz dahilindeki cariler ile ilgili rapor alabilirsiniz
* Cari Özet Rapor
* Cari Ekstre
* Stoklu Cari Ekstre
* Tahsilat Raporu
* Çek/Senet Raporları
* Yakın zamanda fatura kesilmemiş cariler
* Yakın zamanda sipariş alınmamış cariler
* Yakın zamanda tahsilat alınmamış cariler
6. İşlemleri sunucuya gönderebilirsiniz
7. Güncel stok ve cari bilgilerini sunucudan eşleştirebilirsiniz
8. Barkod destekli seri stok seçimi yapabilirsiniz
9. Stok tanımı yapabilirsiniz
10. Cari tanımı yapabilirsiniz

Proje Detayı:
Mobil uygulama yine ETA SQL için geliştirilmiş Websis'in webservisleri aracılığı ile verileri almakta veya mobil tarafta girilen veriler yine bu webservisler aracılığı ile ETA SQL sunucusuna gönderilmektedir.

Android uygulaması ilk sisteme kurulup çalıştırıldığında, kişinin websis'e tanımlanmış kullanıcı bilgileri ile sisteme girmesi istenmektedir. Akabinde webservis aracılığı ile yetkileri kontrol edilmekte, yetkileri dahilinde; Cari Bilgileri, Stok Bilgileri, Stok Birimleri, Stok Depoları, Stok Fiyatları, Cari ve Stok Fiyat Bağlantı Bilgileri, Stok Barkod Bilgileri, Çıktı işleminde kullanılabilecek Şablonlar (tahsilat, sipariş, fatura) android tarafına çekilmektedir.

Tahsilat, sipariş veya fatura işlemlerinde direkt sunucuya bağlantı sağlanmamaktadır. Buda kullanıcının hızlı bir şekilde işlem yapmasına olanak sağlamaktadır.

Sistem kullanıcı tarafından istenildiği zaman sunucu ile eşleştirilebilmektedir. Bu eşleştirme ile yukarıda sıralanmış modüllere ait veriler tekrar android tarafına aktarılabilmektedir. Ayrıca senkronizasyon için maksimum saat sınırıda konulabilmekte ve bu süre dolduğunda sistemin otomatik sunucuya bağlanıp verileri güncellemesi sağlanabilmektedir. Otomatik güncelleme kontrolü kullanıcının sisteme giriş anında denetlenmektedir.

Benzer şekilde kullanıcının girdiği verilerin (tahsilat, sipariş, fatura) sunucuya göderimide yine webservis üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemde veri alımı gibi kullanıcı tarafından tetiklenebildiği gibi uygulama tarafından da otomatik denetlenmektedir. Bu işlem içinde yine maksimum saat ayarlaması mevcuttur. Otomatik gönderi kontrolüde yine sisteme giriş esnasında yapılmaktadır ve kullanıcıdan onay alınmaktadır.

Android tarafında cari ile ilgili raporlarda alınabilmektedir. Bu raporlar;
1. Cari Özet Rapor
2. Cari Ekstre
3. Stoklu Cari Ekstre
4. Tahsilat Raporu
5. Çek/Senet Raporları
6. Yakın zamanda fatura kesilmemiş cari listesi
7. Yakın zamanda sipariş alınmamış cari listesi
8. Yakın zamanda tahsilat alınmamış cariler

Ayrıca; android tarafında yetkilendirme kontrolleride mevcuttur. Web arabirimde kullanıcıya atanmış yetkiler android tarafında da uygulanmaktadır. Bu yetkiler form ve cari bazlı yetkilerdir. Eğer bir kullanıcıya "A,B,C,D" carilerle çalışabilme yetkisi verilmiş ise, kullanıcı android tarafında yalnız bu cari kartlarını görebilmektedir ve sunucudan cari kartlar çekilirkende yalnızca etkisi dahilindeki cari kartlarını sistem çekmektedir.

Android tarafından girilen veriler sunucuya gönderildiğinde sunucu tarafından yetkili bir kullanıcının websis'e login olup bu işlemleri onaylayıp ETA SQL'e aktarması veya iptal etmesi gerekmektedir. Onay ve aktarım öncesi yetkili kullanıcı kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilmektedir.

What can you do with ETA Websis briefly Mobile:
1. You can Collection
2. You can take your order
3. You can enter invoices
4. You can print from mobile printers on operations (works with Bluetooth-enabled thermal printers and dotmatrix)
5. You can get a report about the current and within your authority
* Current Summary Report
* Current Statement
* Stocked Current Statement
* Collection Report
* Czech / Equity Reports
* Current and recently cut bill
* Have recently taken orders from current
* Collection has recently taken on the current
6. Transactions can be sent to the server
7. You can match the current inventory and current information from the server
8. You can choose Barcode-supported series stock
9. You can make the stock definition
10. You can make the current definition

Project Detail:
Data entered in the mobile app or mobile side still receive data through enhanced SQL Websis the web service for ETA ETA is again sent to SQL Server via this web service cost.

The Android app is installed and the first system, people are asked to enter the information into the system with user defined websis. Subsequently, through the powers of the web service is controlled within their jurisdictions; Current information, stock information, stock units, stock warehouses, stock prices, current and Stock Price Connection Information, Inventory Barcode Information Templates can be used in the output process (collection, orders, invoices) is drawn to the android side.

Collection, a direct link is provided to the server in order, or invoice process. This leads a user to quickly process.

The system can also be paired with the server at any time by the user. The data for this mapping modules listed above can be transferred with the android side again. It also can be put in the maximum time limit for synchronization and connect to it when the time expires, the system automatically updates the server data can be provided. Auto-update check user logins are monitored instantly.

Similarly, the data entered by the user (collection, orders, invoices) are made through web service server in göderimi again. This process is also controlled automatically by applications such as data acquisition can be triggered by the user. Setting the maximum time still available in this operation. Send a check is performed automatically when logging into the system again and received approval from the user.

It can be obtained in the current report on the Android side. These reports;
    1. Current Summary Report
    2. Current Statement
    3 Stocked Current Statement
    4. Collection Report
    5. Check / Bills Reports
    6. current list of recently cut bill
    7. The current list of orders received recently
    8. collections have been received recently from the current

Also; android is available on the side of the authorization controls. powers assigned to the user web interface are implemented in the android side. These powers are based on current form and power. If a user is "A, B, C, D" is given the authority to work with the current user can see the current cards alone android-side and server-to-current cards drawn Zealand attracts only system current cards within the effect.

The data entered by Android is an authorized user login to websis sent to the server by the server when processing the import or SQL confirm ETA must cancel. Approval and authorized users can make changes to the pre-transfer records.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less