Monitor Gemeente
EasingYou
2.0 Varies with device
De monitor gemeente is een app van Roosemalen & Savelkoul, managementadviseurs ruimtelijke ontwikkeling. De app bevat:


1) De monitor gemeente waarmee met behulp van zes thema’s (leefbaarheid, economie, woonklimaat, structuur, werk en leven en financieel-economisch) negen aandachtsvelden worden belicht.
De groen gemarkeerde aandachtsvelden wijzen op sterke punten. Bij de oranje gemarkeerde aandachtsvelden onderscheidt de gemeente zich niet significant van andere gemeenten. De rood gekleurde aandachtsvelden signaleren een mogelijk zwak punt van de gemeente. Als algemene gedragsregel is gehanteerd dat wanneer 75% of meer van de gemeenten slechter scoort dan de gekozen gemeente, sprake is van een sterk punt. Wanneer minder dan 25% van de gemeenten slechter scoort dan de gekozen gemeente, wordt gesproken van een zwak punt.


2) De migratiemeter, die inzicht biedt in de samenstelling en ontwikkeling van zowel de ingaande- als uitgaande migratie van een geselecteerde gemeente.

The monitor is a municipality app Roos Milling & Savelkoul, management consultants spatial development. The app includes:


1) The monitor municipality which are illuminated. Using six themes (quality of life, economy, living environment, structure, work and life and financially) nine focus areas
The focus areas marked in green indicate strengths. When the orange marked attention, the municipality does not differ significantly from other municipalities. The red-colored areas of interest identified a possible weakness of the municipality. As a general rule of conduct that is used when 75% or more of the municipalities scores worse than the chosen municipality, there is a strong point. When less than 25% of the municipalities is worse than the chosen town will talk of a weak point.


2) The migration meter, which provides insight into the composition and development of both the incoming and outgoing-migration of a selected municipality.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less