inEwi RCP
inEwi sp. z o.o.
2.2.0 Varies with device
Zamień swój SMARTFON albo TABLET w profesjonalny REJESTRATOR CZASU PRACY!

Główne funkcje aplikacji:
- Identyfikacja przez kod QR - Wystarczy podejść z kodem QR do tabletu - jego identyfikacja odbywa się automatycznie. Koszt wydrukowania karty QR to mniej niż 2 gorsze! Podczas gdy karta zbliżeniowa kosztuje około 5 złotych.
- Foto-rejestracja i Geolokalizacja - Każde zdarzenie zawiera informacje z jakiego miejsca zostało wysłane (geolokalizacja) oraz zdjęcie, zapobiegając tzw. "przyjacielskiemu odbijaniu".
- Podpowiadanie statusu - Pracownik nie musi ręcznie wybierać statusu pracy, aplikacja robi to za niego.
- Blokada możliwości wyłączenia aplikacji - Aby wyłączyć aplikacje trzeba znać hasło administratora.
- Działa bez dostępu do internetu - Wszystkie dane zostaną przesłane w momencie pojawienia się dostępu do sieci.

inEwi - aplikacja dla przedsiębiorców automatyzująca proces Rejestracji Czasu Pracy, planowanie Grafików Pracy, zarządzanie Urlopami oraz Delegacjami. Pierwsze 14 dni kompletnie za darmo, bez jakichkolwiek zobowiązań! Koszt jednego pracownika to tylko i wyłącznie 1 PLN netto za moduł, miesięcznie.

Turn your smartphone or tablet in a professional RECORDER TIME!
 
The main functions of the application:
- Identification of the QR code - Simply walk up to the QR code to the tablet - the identification is carried out automatically. The cost of printing the card readers is less than 2 worse! While proximity card costs about $ 5.
- Foto-registration and Geolocation - Each event contains information from which the site was sent (geolocation) and the image, preventing the so-called. "Przyjacielskiemu bounce."
- Predictive status - employee does not have to manually select the status of the work, the app does it for him.
- Lock will disable applications - To turn off applications that need to know the administrator password.
- Works without Internet access - All data will be sent when we have access to the network.
 
inEwi - an application that automates the process for entrepreneurs Time & Attendance, planning Work Schedule, management of leave and Delegations. The first 14 days completely free of charge, without any obligations! The cost per employee is only 1 PLN per unit, per month.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less