One Capital Resources
MyEskills
2.1 Varies with device
One Capital Resources Sdn. Bhd. merupakan syarikat yang memberikan khidmat latihan dan khidmat perundingan untuk korporat, agensi kerajaan dan swasta, NGOs, usahawan mahupun orang perseorangan. Perkhidmatan latihan yang disediakan merangkumi keusahawanan, team building, jati diri, kepimpinan, edagang, pemasaran media sosial, pemasaran Internet dan pemasaran video.

Manakala perkhidmatan rundingan pula meliputi khidmat rundingan kewangan, pelaburan saham, perniagaan, pembangunan edagang, pembangunan apps, pembangunan web, pembangunan learning management system atau online learning dan sebagainya.

One Capital Resources Sdn. Bhd. berpegang kepada prinsip Nilai. Di mana setiap perkhidmatan yang diberikan memfokuskan kepada impak dan kesan maksimum kepada peserta.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web One Capital Resources Sdn. Bhd di http://onecapitalresources.com

One Capital Resources Sdn. Bhd. is a company that provides training and consultancy services to corporate, government and private agencies, NGOs, entrepreneurs or individuals. Services provided include entrepreneurship training, team building, self-esteem, leadership, commerce, social media marketing, Internet marketing and video marketing.

While the services negotiations also cover financial consultancy, stock investment, business development, e-commerce, apps development, web development, development of learning or online learning management system and so on.

One Capital Resources Sdn. Bhd. adhere to the principle value. Where any service rendered to focus on impact and maximum impact for the participants.

For more information, you can visit our website at One Capital Resources Sdn. Ltd. in http://onecapitalresources.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less