Stetler Accountants & Beladv.
AppTomorrow BV
1.3 Varies with device
Stetler Accountants & Belastingadviseurs te Haren heeft als motto: Uw geld. Ons werk! U bent ondernemer en daarvoor hebben wij respect. En wij vinden ook dat u moet kunnen ondernemen en dat is nu juist de gedachte achter onze visie, U onderneemt en wij ontzorgen!

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW- en Loonheffing alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW- en Loonheffing Alert
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

Stetler Accountants & Tax Haren motto: Your money. Our work! You are an entrepreneur and for that we respect. And we also believe that you should be able to undertake and that is precisely the idea behind our vision, and we relieve you take!

Even if you do not need every day our accounting firm, yet the subjects on which we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed about issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you if you want our office to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news to size and / or use of the VAT and Payroll tax alert you must accept when you download this app push notifications.

New in this version:
Quick news tailored
Payroll tax and VAT Alert
Brochures and leaflets
management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less